KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeidsmarkt en beroep


KBA Nijmegen verricht in opdracht van derden beleidsgericht onderzoek naar arbeid en de arbeidsmarkt, met name vanuit het perspectief van de aansluiting met het onderwijs. Centraal staat daarin de behoefte aan voldoende en juist gekwalificeerd personeel, dan wel de behoefte aan het kwalificeren van personeel centraal. Deze behoefte heeft zowel een kwantitatieve component (‘voldoende personeel’) als een kwalitatieve component (‘juist gekwalificeerd’).
 
Inzicht in de behoeften van de arbeidsmarkt is van belang voor bedrijven, in verband met personeelsplanning en personeelsbeleid, en voor het beroepsonderwijs, in verband met planning en aanpassing van het onderwijs en van stages. Dat geldt evenzeer voor werkgevers- en werknemersorganisaties, beroepsorganisaties en overheden.
 
Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied? 
Een groot deel van het KBA-onderzoek richt zich op het in kaart brengen van ontwikkelingen in de arbeid en de arbeidsmarkt en op de gevolgen daarvan voor beroepen, functies, opleidingen en organisatiebeleid. We richten ons hierbij op twee aandachtsgebieden:

 • De arbeidsmarkt en de beroepspraktijk en onderwijs:
  onderzoek naar ontwikkelingen op de markt van vraag naar en aanbod van
  personeel en naar ontwikkelingen in het werk (taken en competenties) van
  beroepskrachten en onderzoek naar gevolgen van ontwikkelingen op de
  arbeidsmarkt en in de beroepspraktijk voor het aanbod van beroepsonderwijs en de inhoud van opleidingen;
   

 • De arbeidsmarkt en loopbanen:
  onderzoek naar de overgang van schoolverlaters uit het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt en hun verdere gang (loopbaan) op de arbeidsmarkt;
   

 • Euregionale arbeidsmarkt:
  onderzoek naar en projecten ter ondersteuning van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en economie in de Euregio.

Contactpersonen:
drs. Erik Keppels
dr. Jos Frietman

< Terug