KBA Nijmegen
KBA
KBA

Beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en beroep


Beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Beroepsonderwijs is onlosmakelijk verbonden met de wereld van de arbeid en beroepen. Tot aan de opheffing van de gilden rond 1800 leerde men een beroep bij een leermeester, al werkende in een bedrijf. Met de daarop volgende invoering van ‘ambachtsscholen’ werd het beroeponderwijs gesplitst in een theoriedeel op school en een praktijkdeel in een bedrijf. Vanaf dat moment werd en is de relatie tussen school en bedrijf onderwerp van discussie, onderzoek en beleidvorming. Lees meer>
 
Contactpersoon:
dr. Jos Frietman


Arbeidsmarkt en beroep
De arbeidsmarkt is dynamisch, voortdurend in beweging en de vraag naar arbeid beweegt daarin mee. Om in te kunnen spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, is het van belang de ontwikkelingen te volgen en eventuele knelpunten tijdig te signaleren. Inzicht in trends en te verwachten ontwikkelingen maakt het mogelijk om te anticiperen en bij te sturen, door middel van het formuleren en uitzetten van beleid. Lees meer>
 
Contactpersonen:
drs. Erik Keppels
dr. Jos FrietmanKlik hier voor 113 publicaties binnen dit thema