KBA Nijmegen
KBA
KBA

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven


Voor beroepsonderwijs, dat pretendeert om de deelnemer en zijn leerloopbaan centraal te stellen, zijn contacten met bedrijven/instellingen een must. Bedrijven/instellingen als afnemers én als co-makers van kwalificeringsprocessen. Het tempo en de aard van veranderingen in arbeidsorganisaties alsmede het inmiddels breed onderschreven adagium van competentiegericht opleiden, benadrukken het belang van samenwerking tussen bedrijven en beroepsonderwijs nog eens extra.
 
De gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden van jongeren is sinds begin jaren tachtig steeds centraler komen te staan. Na het eindrapport 'Op weg naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid' (Open Overleg Wagner) was het de commissie Rauwenhoff, ingesteld om de link tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken, die het belang van het duale leren nadrukkelijk onder de aandacht bracht. Binnen het beroepsonderwijs heeft dat ertoe geleid dat studenten minimaal 25 tot maximaal 80 procent van de leertijd als stagiair of leerling-werknemer doorbrengen in een bedrijf.
 
Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied?
KBA Nijmegen voert onderzoek uit naar de aard en ontwikkeling van de gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen. Voorts verricht KBA Nijmegen ook onderzoek op de navolgende thema's, waarop de gedeelde verantwoordelijkheid zich in de praktijk van het beroepsonderwijs toespitst.

 • Leren en werken in de praktijk
  Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van praktijkleervormen: stages,
  leerwerkplekken, leerafdelingen, docentenstages, leven lang leren etc.
   

 • Samenwerking in de regio
  Duurzame samenwerkingsverbanden in de regio, effectieve samenwerkings-
  relaties in de regio. Lerende regio's. Afstemmingsvragen op de regionale
  arbeidsmarkt.

Contactpersoon:
dr. Jos Frietman

< Terug