KBA Nijmegen
KBA
KBA

(Technische) loopbaankeuzes in het vmbo


Om de Nederlandse concurrentiepositie in de wereld te behouden en innovatie te vergroten, is het van groot belang dat voldoende jongeren (waaronder meisjes) voor de bètatechniek kiezen. Dat thema staat daarom al jaren op de beleidsagenda van de Nederlandse overheid. In het vmbo en mbo heeft dat tot nu toe echter onvoldoende vruchten afgeworpen, en voor bedrijven in de Technische Installatiebranche (TI) is dat een groot probleem. Het vmbo en mbo vormen immers belangrijke toevoerroutes voor nieuwe vakmensen in deze branche.
 
Het proces waarin jongeren een keuze voor een vervolgopleiding maken, speelt zich af in een complexe omgeving waarin verschillende actoren invloed hebben. OTIB, het opleidingsfonds van de TI, heeft de onderzoekers van KBA Nijmegen gevraagd om aan de hand van een longitudinaal onderzoek meer inzicht te krijgen in dat keuzeproces en in de mogelijkheden om dat proces te sturen in de richting van een technische (TI-) opleiding.
 
Onderzoek
In het onderzoek wordt een cohort vmbo-leerlingen vanaf de brugklas tot en met hun eindexamen vmbo gevolgd. Dit maakt het mogelijk om in kaart te brengen hoe hun keuze in de loop der tijd vorm krijgt en op welke manier personen in de omgeving van de leerling (peers, ouders, leraren) hierbij een rol spelen. De kern van het onderzoek bestaat uit een jaarlijkse enquête bij vmbo-leerlingen. Daarnaast worden er elk jaar diepte-interviews met een groepje leerlingen en hun mentoren/decanen gevoerd.
 
Meer informatie:
dr. Annemarie van Langen
 
Opdrachtgever:
OTIB
 
Looptijd onderzoek:
tot medio 2020

< Terug