KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeid


Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied? 

Onze dienstverlening bestaat uit onderzoek, advies, instrumentontwikkeling of procesbegeleiding. In onze aanpak draait het om het inzichtelijk maken van ontwikkelingen, opsporen van problemen én het bijdragen aan oplossingen. 

- Ons werk is gedegen en we zijn praktisch ingesteld.
- We weten ons goed te bewegen in de wereld van diverse opdrachtgevers,
  met soms tegenstrijdige belangen.
- Perspectieven van alle (direct) betrokkenen worden zoveel mogelijk
  bij het onderzoek betrokken.
 
   Sectorale en regionale arbeidsmarkt
Voor diverse sectoren brengt KBA Nijmegen de arbeidsmarkt in beeld.  Recent is onderzoek gedaan voor de technische installatiebranche en de flexbranche.
 
Arbeidsmarktmobiliteit en loopbanen
Op dit thema doen we onderzoek en geven we advies in verschillende sectoren ten behoeve van:
- Het tijdig anticiperen op ontwikkelingen.
- Mobiliteit gerichter inzetten.
- Vergroten van nieuwe kansen voor ontslagen medewerkers.
- Vergroting van perspectief ook voor zittend personeel.
 
Werkzekerheid en kwaliteit van de arbeid
Nieuwe ontwikkelingen in de economie en samenleving leiden er toe dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de flexibiliteit van bedrijven en instellingen. We geven antwoord op de vraag wat dit betekent voor betrokken werknemers en voor het functioneren van de arbeidsmarkt, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan werkzekerheid, scholing en kwaliteit bij flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk, detachering, zzp’ers). Wij onderzoeken deze vragen in branches en bedrijven, en internationaal in projecten voor de Europese Unie.
 
Werken en inkomenleren
Wij doen in opdracht van de overheid en belangenorganisaties onderzoek naar beleid op het gebied van werken en leren. Het gaat hierbij o.a. om beleidsonderzoek naar factoren die een rol spelen bij het behalen van een diploma en bij de instroom van gediplomeerden in de branche.

Contactpersonen:
drs. Hedwig Vermeulen
dr. Jos Frietman

< Terug