KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeid


Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied? 
Onze dienstverlening bestaat uit onderzoek, advies, instrumentontwikkeling of procesbegeleiding. In onze aanpak draait het om het inzichtelijk maken van ontwikkelingen, opsporen van problemen én het bijdragen aan oplossingen. 

- Ons werk is gedegen en we zijn praktisch ingesteld.
- We weten ons goed te bewegen in de wereld van diverse opdrachtgevers,
  met soms tegenstrijdige belangen.
- Perspectieven van alle (direct) betrokkenen worden zoveel mogelijk
  bij het onderzoek betrokken.

 • Mobiliteit
  Op dit thema doen we onderzoek en geven we advies in verschillende sectoren ten behoeve van: Het tijdig anticiperen op ontwikkelingen; Mobiliteit gerichter inzetten; Vergroten van nieuwe kansen voor ontslagen medewerkers; Vergroting van perspectief ook voor zittend personeel.
   

 • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  KBA Nijmegen voorziet branches en regio’s van informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (inclusief in- en uitstroom van opleidingen) en adviseert over de gewenste maatregelen voor een goede personeelsvoorziening. Dit doen wij o.a. voor de technische installatiebranche (OTIB).
   

 • Werkzekerheid en kwaliteit van de arbeid
  Nieuwe ontwikkelingen in de economie en samenleving leiden er toe dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de flexibiliteit van bedrijven en instellingen. We geven antwoord op de vraag wat dit betekent voor betrokken werknemers en voor het functioneren van de arbeidsmarkt, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan werkzekerheid, scholing en kwaliteit bij flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk, detachering, zzp’ers). 
   

 • Werk en inkomen
  Wij doen in opdracht van de overheid en belangenorganisaties onderzoek naar beleid op het gebied van werk en inkomen. Het gaat hierbij o.a. om beleidsonderzoek naar succes- en faalfactoren bij het rondkomen met het inkomen, en met de inkomensgroei gedurende de loopbaan.


Contactpersonen:
drs. Hedwig Vermeulen
dr. Jos Frietman

< Terug