KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeidsmarkt en beroep


Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied? 

Een groot deel van het KBA-onderzoek richt zich op het in kaart brengen van ontwikkelingen in de arbeid en de arbeidsmarkt en op de gevolgen daarvan voor beroepen, functies, opleidingen en organisatiebeleid. We richten ons hierbij op twee aandachtsgebieden:
 
•   De arbeidsmarkt en de beroepspraktijk en onderwijs:
onderzoek naar ontwikkelingen op de markt van vraag naar en aanbod van
personeel en naar ontwikkelingen in het werk (taken en competenties) van
beroepskrachten en onderzoek naar gevolgen van ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en in de beroepspraktijk voor het aanbod van beroepsonderwijs en de inhoud van opleidingen;
 
De arbeidsmarkt en loopbanen:
onderzoek naar de overgang van schoolverlaters uit het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt en hun verdere gang (loopbaan) op de arbeidsmarkt;
 
Euregionale arbeidsmarkt:
onderzoek naar en projecten ter ondersteuning van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en economie in de Euregio.


< Terug