KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeidsmarktmobiliteit en loopbanen


Op dit thema doen we onderzoek en geven we advies in verschillende sectoren ten behoeve van:

 • Het tijdig anticiperen op ontwikkelingen.

 • Mobiliteit gerichter inzetten.

 • Vergroten van nieuwe kansen voor ontslagen medewerkers.

 • Vergroting van perspectief ook voor zittend personeel.

Denk aan het in kaart brengen van mobiliteit binnen en buiten uw sector, het inzichtelijk maken van scholingsinspanningen in uw branche of het bepalen van kansrijke beroepen voor medewerkers die boventallig dreigen te worden.

 • WO’ers in de TI
  Binnen de technische installatiebranche bestond geen goed beeld van de wo’ers binnen de branche. Met behulp van CBS-databestanden en enquêtegegevens heeft KBA-Nijmegen inzichtelijk gemaakt hoeveel wo’ers er werkzaam zijn binnen de branche, welke factoren een rol spelen bij deze groep medewerkers en welke rol zij spelen en kunnen spelen binnen de branche. Wo’ers zijn belangrijk voor de TI-bedrijven om in de komende jaren een rol te blijven spelen in de ontwikkelingen die op de bedrijven af komen.Uit de resultaten blijkt een groot deel van de wo’ers binnen de branche een uitdagende baan vindt, waarin ze kunnen doorgroeien. Toch blijkt er ook een niet te verwaarlozen deel van de wo’ers in eerste instantie terecht te komen onder hun niveau. De branche heeft inmiddels initiatieven lopen om de instroom en de matching van wo’ers te bevorderen.
   

 • Factsheets met kansrijke overstapberoepen
  In het kader van de sectorplannen is in 2014 samen met het UWV een methodiek ontwikkeld waarmee kansrijke overstapberoepen in beeld worden gebracht. Branches en regionale samenwerkingsverbanden konden voor beroepen waarvoor een overschot (of juist een tekort) dreigt te ontstaan na laten gaan naar (of vanuit) welke beroepen men kan overstappen. De opgedane methodiek kan nog steeds worden benut als er knelpunten zijn in uw branche vanwege overschotten of tekorten in bepaalde beroepen.
   

 • Intersectorale mobiliteit biedt kansen 
  Meer dan de helft van de in- en de uitstroom van en naar de technische installatiebranche (TI) bestaat uit baan-baan mobiliteit. Deze mobiliteit vindt niet alleen plaats tussen TI bedrijven binnen de branche, maar voor een substantieel deel door mobiliteit tussen de TI en andere sectoren. Hiertegen afgezet is bijvoorbeeld het aandeel schoolverlaters in de instroom - gemiddeld 14 procent - vrij gering. Intersectorale mobiliteit kan leiden tot een vergroting van wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers en werkgevers. Dat is de conclusie van een onderzoek dat KBA Nijmegen recent uitvoerde voor OTIB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Dergelijke inzichten verhelderen het beeld van de arbeidsmarktbewegingen voor de branche, en zorgen voor duidelijkheid over welke andere branches en partijen relevant zijn.


Meer informatie:
drs. Paul den Boer
drs. Hedwig Vermeulen

 < Terug