KBA Nijmegen
KBA
KBA

Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt


Beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Beroepsonderwijs is onlosmakelijk verbonden met de wereld van de arbeid en beroepen. Tot aan de opheffing van de gilden rond 1800 leerde men een beroep bij een leermeester, al werkende in een bedrijf. Met de daarop volgende invoering van ‘ambachtsscholen’ werd het beroeponderwijs gesplitst in een theoriedeel op school en een praktijkdeel in een bedrijf. Vanaf dat moment werd en is de relatie tussen school en bedrijf onderwerp van discussie, onderzoek en beleidvorming.
 
Voor beroepsonderwijs, dat pretendeert om de deelnemer en zijn leerloopbaan centraal te stellen, zijn contacten met bedrijven/instellingen een must. Bedrijven/instellingen als afnemers én als co-makers van kwalificeringsprocessen. Het tempo en de aard van veranderingen in arbeidsorganisaties alsmede het inmiddels breed onderschreven adagium van competentiegericht opleiden, benadrukken het belang van samenwerking tussen bedrijven en beroepsonderwijs nog eens extra.
 
De gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden van jongeren is sinds begin jaren tachtig steeds centraler komen te staan. Na het eindrapport 'Op weg naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid' (Open Overleg Wagner) was het de commissie Rauwenhoff, ingesteld om de link tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken, die het belang van het duale leren nadrukkelijk onder de aandacht bracht. Binnen het beroepsonderwijs heeft dat ertoe geleid dat studenten minimaal 25 tot maximaal 80 procent van de leertijd als stagiair of leerling-werknemer doorbrengen in een bedrijf.
 
Contactpersoon:
dr. Jos Frietman

Lees meer>


Arbeidsmarkt en beroep
De arbeidsmarkt is dynamisch, voortdurend in beweging en de vraag naar arbeid beweegt daarin mee. Om in te kunnen spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, is het van belang de ontwikkelingen te volgen en eventuele knelpunten tijdig te signaleren. Inzicht in trends en te verwachten ontwikkelingen maakt het mogelijk om te anticiperen en bij te sturen, door middel van het formuleren en uitzetten van beleid..
 
KBA Nijmegen verricht in opdracht van derden beleidsgericht onderzoek naar arbeid en de arbeidsmarkt, met name vanuit het perspectief van de aansluiting met het onderwijs. Centraal staat daarin de behoefte aan voldoende en juist gekwalificeerd personeel, dan wel de behoefte aan het kwalificeren van personeel centraal. Deze behoefte heeft zowel een kwantitatieve component (‘voldoende personeel’) als een kwalitatieve component (‘juist gekwalificeerd’).
 
Inzicht in de behoeften van de arbeidsmarkt is van belang voor bedrijven, in verband met personeelsplanning en personeelsbeleid, en voor het beroepsonderwijs, in verband met planning en aanpassing van het onderwijs en van stages. Dat geldt evenzeer voor werkgevers- en werknemersorganisaties, beroepsorganisaties en overheden.
 
Contactpersonen:
drs. Erik Keppels
dr. Jos Frietman

Lees meer>