KBA Nijmegen
KBA
KBA

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven


Wat doet KBA Nijmegen op dit gebied?

KBA Nijmegen voert onderzoek uit naar de aard en ontwikkeling van de gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen. Voorts verricht KBA Nijmegen ook onderzoek op de navolgende thema's, waarop de gedeelde verantwoordelijkheid zich in de praktijk van het beroepsonderwijs toespitst.
 
•  Leren en werken in de praktijk
Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van praktijkleervormen: stages,
leerwerkplekken, leerafdelingen, docentenstages, leven lang leren etc.
 
Samenwerking in de regio
Duurzame samenwerkingsverbanden in de regio, effectieve samenwerkings-
relaties in de regio. Lerende regio's. Afstemmingsvragen op de regionale
arbeidsmarkt.


< Terug