KBA Nijmegen
KBA
KBA

Euregionale arbeidsmarkt


Sinds het openstellen van de grenzen binnen de EU neemt het aantal grensoverschrijdende activiteiten toe. Consumenten en producenten, werknemers en werkgevers gaan veelvuldig naar het buurland om te werken, recreëren, winkelen enzovoort. Daarbij ondervinden zij diverse grensoverschrijdende barrières, zoals verschillen in taal en cultuur, wet- en regelgeving, salaris en belastingregels. In opdracht van derden verricht KBA Nijmegen onderzoek naar de Euregionale arbeidsmarkt en geeft inzicht in grensoverschrijdende arbeidsmogelijkheden en ondersteunt KBA projecten om grensoverschrijdende barrières op te heffen (zie bijvoorbeeld de ‘Geautoriseerde beschrijvingen’). KBA Nijmegen is gesitueerd in de Euregio Rijn-Waal en heeft jarenlange ervaring in Euregionale projecten. 

Geautoriseerde beschrijvingen
In opdracht van de Ler(n)ende Euregio  (www.lerende-euregio.com) – een Duits-Nederlands initiatief in de Euregio Rijn-Waal waarin scholen van middelbaar beroepsonderwijs, bedrijven en de overheid werk maken van grensoverschrijdend leren en werken – heeft KBA Nijmegen geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld. De geautoriseerde beschrijving is een instrument waarin beroepen aan weerszijden van de (D-NL) grens worden vergeleken. Preciezer geformuleerd is een geautoriseerde beschrijving een door de gezaghebbende arbeidsmarktpartijen gelegitimeerde, vergelijkende beschrijving van Nederlandse en Duitse profielen van beoefenaars van vergelijkbare beroepen. De vergelijking is gebaseerd op de competenties waar beroepsbeoefenaars, getuige hun vakdiploma, over beschikken.
De geautoriseerde beschrijving is een communicatiemiddel voor met name werkgevers en werknemers in de grensstreek. Het doel is om de transparantie en acceptatie van de vakdiploma’s en de achterliggende beroeps- en opleidingsprofielen te vergroten. In de kern geeft de geautoriseerde beschrijving aan in hoeverre iemand met een bepaald diploma inzetbaar is in het buurland.
De procedure die KBA Nijmegen hanteert voor het maken van een geautoriseerde beschrijving kunt u hier downloaden.

Tot dusver zijn geautoriseerde beschrijvingen gemaakt voor de volgende beroepen:

 
Contactpersonen:

drs. Erik Keppels
dr. Jos Frietman
 
< Terug