KBA Nijmegen
KBA
KBA

Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs


In het schooljaar 2014/15 zijn 12 basisscholen gestart met de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) waarbij ze 30 tot 50 procent van hun onderwijstijd een vreemde taal als doeltaal gebruiken. Op verzoek van het ministerie van OCW evalueert een consortium onder leiding van KBA Nijmegen deze pilot.
 
Steeds meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs bieden tweetalig (of zelfs drietalig) onderwijs aan. Zo zijn er inmiddels al ruim 1000 basisscholen waar kinderen op jonge leeftijd, vaak vanaf groep 1, spelenderwijs in contact komen met een vreemde taal, meestal Engels. Dit is het vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs) dat 10 à 15 procent van de onderwijstijd omvat.
 
Onderzoek
Op verzoek van het ministerie van OCW evalueert een consortium onder leiding van KBA Nijmegen (voorheen ITS) deze pilot. De hoofdvraag luidt: Wat zijn de effecten van TPO op de vaardigheid in het Engels en in het Nederlands? Om deze vraag te beantwoorden volgen de onderzoekers de scholen met TPO gedurende vijf jaar en vergelijken zij deze met scholen met vvto en scholen zonder TPO of vvto.
 
Consortium
Het consortium bestaat uit een team van onderzoekers van KBA Nijmegen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Expertisecentrum Nederlands en Universiteit Utrecht.
 
Meer informatie:
prof. dr. Maarten Wolbers,
drs. Bianca Leest
 
Opdrachtgever:
Ministerie OCW
 
Looptijd onderzoek:
tot eind 2019

< Terug