KBA Nijmegen
KBA
KBA

Gemeentelijke beleidsevaluaties


Diverse gemeenten in Nederland schakelen jaarlijks de onderzoekers van KBA Nijmegen in om bepaalde lokale beleidsmaatregelen, interventies en projecten te evalueren. De onderwerpen van zulke lokale monitors zijn bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de onderwijsloopbanen van nieuwkomers, het  gezamenlijke protocol rond de overgang PO-VO of het functioneren van het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs.
 
Onderzoek
Onder meer voor de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Eindhoven voert KBA Nijmegen evaluaties van lokale beleidsmaatregelen en onderwijsvernieuwingen uit. De gegevensbestanden uit de grootschalige cohortonderzoeken COOL5-18 en COOL Speciaal dienen daarbij veelal als benchmark, net zoals de landelijke CBS-bestanden over onderwijsdeelname en leerlingstromen. Ook maken we gebruik van de instrumenten die in de COOL-onderzoeken zijn ontwikkeld en gevalideerd. In samenspraak met de opdrachtgever ontwerpen we ook nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld  om het ontwikkelingsniveau van peuters in VVE vast te stellen.
 
Meer informatie:
dr. Annemarie van Langen
 
Opdrachtgever:
diverse gemeenten
 
Looptijd onderzoek:
meerjarig

< Terug