KBA Nijmegen
KBA
KBA

Kwetsbare doelgroepen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt


De meeste voortijdig schoolverlaters haken af vanwege studieproblemen. Zij kiezen een verkeerde opleiding, hebben geen concreet beroepsperspectief of gaan liever werken. Daarnaast zijn er echter jongeren die vastlopen vanwege allerlei problemen waarmee zij te maken hebben. Het kan gaan om gezondheidsproblemen, moeilijkheden thuis, psychische problemen of een handicap. Vaak is het juist een combinatie van allerlei problemen bij elkaar. Om ook deze jongeren kans op een succesvolle schoolloopbaan en op werk te bieden is veel extra inzet nodig.

KBA Nijmegen doet al jaren onderzoek op het gebied van deze risicogroepen. Zo is onder meer gekeken naar opvang- en preventieprojecten, de AKA, leerwegondersteuning in het vmbo, VSO en praktijkonderwijs. Bekend zijn de publicaties over de zogenaamde Rafelrand van het beroepsonderwijs. Voor de monitoring van plusvoorzieningen heeft KBA Nijmegen een instrument ontwikkeld om de problematiek van overbelaste leerlingen te beschrijven en te analyseren.

Recent heeft KBA Nijmegen studies verricht naar de loopbanen van jongeren met een beperking in het mbo. Vele van die jongeren belanden tot nu toe in de Wajong, maar met de invoering van de Participatiewet gaat voor hen - en voor gemeenten - veel veranderen. Lees meer

Contactpersonen:
drs. Ton Eimers
drs. Mariska Roelofs

< Terug