KBA Nijmegen
KBA
KBA

Monitor sociale veiligheid


Op 21 december 2018 heeft minister Slob de uitkomsten van de monitor sociale veiligheid 2016-2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt dat 97 procent van de leerlingen uit groep 7 en 8 zich veilig voelt op school. Het verschil in veiligheidsgevoel tussen leerlingen uit het regulier onderwijs en het speciaal primair onderwijs is zeer gering: 97 procent tegenover 96 procent. Scholen zijn verplicht om de sociale veiligheid een keer per jaar via een gestandaardiseerd, gevalideerd, betrouwbaar en representatief instrument te monitoren. Zij hebben een keer per twee jaar de mogelijkheid om aan deze verplichting te voldoen via deelname aan de Monitor sociale veiligheid die in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Lees verder

Ingraphic

Meer informatie
Loes van Druten