KBA Nijmegen
KBA
KBA

Peiling mondelinge taalvaardigheid


In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs onderzoekt KBA Nijmegen samen met vier partners het niveau van mondelinge taalvaardigheid op Nederlandse basisscholen. De opdracht bestaat uit een peilingsonderzoek, gevolgd door een verdiepend onderzoek. 
 
Het doel van het peilingsonderzoek is om een betrouwbaar en valide beeld te geven van de prestaties voor mondelinge taalvaardigheid aan het einde van het regulier basisonderwijs. Ook zal het peilingsonderzoek inzicht geven in het onderwijsleerproces op het gebied van mondelinge taalvaardigheid op de deelnemende basisscholen. In het verdiepend onderzoek ligt de focus op de best presterende scholen. 
 
Onderzoek
Het peilingsonderzoek vindt plaats in schooljaar 2016/17 bij een representatieve steekproef van basisscholen en hun leerlingen in groep 8. Met behulp van een nieuw ontwikkeld en uitgetest meetinstrumentarium peilen we het niveau van de leerlingen voor drie subdomeinen van mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken). Ook vullen de leerlingen en schoolleiders een korte vragenlijst in. In het verdiepend onderzoek voeren we lesobservaties uit en nemen interviews met leerkrachten af op de scholen die (rekening houdend met de taalachtergrond van hun leerlingen) het best presteerden in het peilingsonderzoek.

Consortium
Het consortium bestaat naast KBA Nijmegen uit de volgende partijen: • Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen • Bureau ICE • Expertisecentrum Nederlands(EN) • ResearchNed

Meer informatie
prof. dr. Maarten Wolbers,
dr. Annemarie van Langen
 
Subsidiegever
Inspectie van het Onderwijs

Looptijd onderzoek
Juli 2016 – september 2017

< Terug