KBA Nijmegen
KBA
KBA

Preventie in de school


Met name in het middelbaar beroepsonderwijs is de VSV-aanpak de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Door de invoering van de kwalificatieplicht zijn veel jongeren op het mbo nog volledig leerplichtig. Voor scholen betekent dat een grote verandering. Terwijl in het verleden de zorg zich vooral richtte op de kleinere groep van zogenaamde probleemleerlingen, wordt er nu schoolbreed beleid gemaakt voor intake, verzuimaanpak en studiebegeleiding. Nieuwe wetgeving rondom Passend Onderwijs en Focus op Vakmanschap verandert veel voor scholen. De ambitie om elke jongere een passende onderwijsplek te bieden gaat samen met het streven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de lat hoger te leggen.

KBA Nijmegen heeft met onderzoek en advies een jarenlange ervaring opgebouwd op het gebied van de VSV-aanpak in scholen. Voorbeelden zijn de regionale invoering en evaluatie van schoolmaatschappelijk werk, verzuimaanpak in scholen, plusvoorzieningen voor overbelasten leerlingen, werking en effectiviteit van de tweedelijns zorg in scholen, loopbaanleren en studiekeuzeproblematiek, opvang- en begeleidingsprojecten voor leerlingen met problematiek, arbeidsmarktgericht onderwijs onder het niveau van de startkwalificatie (praktijkonderwijs, mbo-niveau 1/AKA).

Contactpersonen:
drs. Ton Eimers
drs. Mariska Roelofs

< Terug