KBA Nijmegen
KBA
KBA


Pagina: 1 van 35


2021
Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek in primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs
 2021
Rapportage innovatiecentrum Heerlen
‘Kijken in elkaars keuken’ ten behoeve van samenwerking tussen peuteropvang en basisschool
Loes van Druten, Annemarie van Langen m.m.v. Kelly Beurskens
 2021
Rapportage Innovatiecentrum Leiden
Motivatie als motor voor professionalisering
Loes van Druten, Annemarie van Langen m.m.v. Kelly Beurskens
 2021
Gebruik van data van observatieinstrument KIJK! in onderzoek
Veen, A., Meijer, J. & Druten, L.J.G.
 2021
COVID-19 inhaal- en onder-steuningsprogramma’s: mbo
Tussenrapportage 1
Erik Keppels & Tessa Jenniskens
 2021
Samenvatting tussenrapport 1 van de evaluatie Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in het mbo
Erik Keppels & Tessa Jenniskens
 2021
COVID-19 inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: mbo
Publieksversie tussenrapportage 1
Erik Keppels & Tessa Jenniskens
 2021
COVID-19 inhaal- en onder-steuningsprogramma’s: mbo
Literatuurstudie
Erik Keppels, Tessa Jenniskens
 2021
Monitor hybride onderwijs
Rapportage over het voortgezet onderwijs
Ed Smeets
 2021
De invloed van covid-19 op het onderwijs
Verslag van gesprekken met onderwijsinspecteurs
Ed Smeets, Annemarie van Langen, Judith ’t Gilde & Eke Krijnen 
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  35
VOLGENDE