KBA Nijmegen
KBA
KBA

Regionale samenwerking VSV


Samenwerking is noodzaak, maar daarom nog niet vanzelfsprekend en eenvoudig te realiseren. Verschillen in regelgeving, belangen en culturen staan soms gezamenlijk optrekken in de weg. Toch is in de afgelopen jaren de regionale samenwerking tussen scholen onderling, tussen gemeenten en scholen, en tussen onderwijs en bedrijfsleven sterk verbeterd.

KBA Nijmegen heeft veel onderzoek gedaan naar de rol van de gemeenten in de regionale samenwerking. Daarbij ging het onder meer om de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van leerplicht en RMC (regionalisering), de samenwerking tussen gemeenten en mbo, de regierol van gemeenten (onderwijs, hulpverlening, arbeidsmarkt) en de verbinding tussen beleidsterreinen van onderwijs, economie, welzijn en werk & inkomen.

In veel regio's heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de samenwerking en afstemming tussen scholen onderling. Thema's zijn onder meer loopbaanleren, doorlopende leerlijnen, warme overdracht, bovenschoolse opvangvoorzieningen.

Contactpersonen:

< Terug