KBA Nijmegen
KBA
KBA

Regionale VSV-monitor


KBA Nijmegen voert sinds een aantal jaren monitoring uit op het brede gebied van voortijdig schoolverlaten in de regio's Utrecht, Eemland en Nijmegen. De monitoring sluit aan bij de regionale wensen en heeft daarom per regio verschillende accenten. In Nijmegen worden alle leerlingen van het VO gevolgd in hun schoolloopbaan via het mbo naar werk. In Utrecht wordt de VSV-aanpak van vijf mbo-instellingen gemonitord. In Eemland wordt de RMC-functie gevolgd en de groepen jongeren die begeleid worden. Zowel voor Nijmegen als Utrecht worden de plusvoorzieningen (Flex College en Utrechtse School) al sinds enkele jaren gemonitord. Op verzoek van de regio's wordt de monitor ook benut om op gerichte vragen antwoord te geven. Zo zijn onderzoeken gedaan naar de doorstroom VO-mbo, de zijinstroom van het mbo, de inzet van het Jongereloket, de arbeidsmarktpositie van specifieke doelgroepen (LGF-ers, AKA-deelnemers, 'oude VSV-ers'). De instrumenten van de monitor zijn ook in andere regio's ingezet, waaronder Arnhem, Eindhoven en Apeldoorn.

Contactpersonen:

< Terug