KBA Nijmegen
KBA
KBA

Sectorale en regionale arbeidsmarkt


Voor diverse sectoren brengt KBA Nijmegen de arbeidsmarkt in beeld.  Recent is onderzoek gedaan voor de technische installatiebranche en de flexbranche.

Technische installatiebranche
Al ruim tien jaar voeren  onderzoekers van KBA Nijmegen onderzoek uit In opdracht van het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebedrijven (OTIB).  In de loop van de jaren zijn allerlei aspecten van de arbeidsmarkt aan de orde gekomen. Veel van die ontwikkelingen spelen ook in andere branches. Zo is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mobiliteit van werknemers. Zowel naar de ‘footprint’ van de TI-medewerkers op basis van de fysieke mobiliteit ofwel woon-werk bewegingen, als naar de arbeidsmarktmobiliteit tussen bedrijven binnen de branche en met andere branches. Ook de instroom van scholieren en schoolverlaters in de branche is, net als in voorgaande jaren een punt van aandacht geweest.

Andere thema’s zijn meer specifiek voor de branche. Zo is de TI een typische branche waarin het opleiden voor een groot deel gebeurt via de beroepsbegeleidende opleiding waarin werk en opleiden wordt gecombineerd. Veel bedrijven binnen de branche zijn gecertificeerd als opleidingsbedrijf of geven op andere wijzen invulling aan de leercultuur binnen het bedrijf. Ook is de branche een belangrijke speler als het gaat om verduurzaming en de energietransitie. De invloed hiervan en de mogelijkheden die er binnen de branche zijn om hierop in te spelen worden meegenomen in het duiden van ontwikkelingen binnen de branche.

Door gebruik te maken van administratieve gegevens belasten we de branche zo min mogelijk met onderzoek. Alleen als dat nodig is wordt informatie opgehaald bij de bedrijven in de branche. Zo worden vraagstukken van de opdrachtgever beantwoord met feitelijke en verdiepende informatie.
 
   Flexbranche
De flexbranche is op verschillende manieren onderzocht afgelopen jaren. In 2018 is  voor de derde keer de Uitzendmonitor uitgevoerd voor de ABU. Hierin wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van uitzendkrachten en uitzendbanen. Een belangrijke analyse in het onderzoek zijn de overstappen die uitzendkrachten maken naar een vaste of tijdelijk baan in een direct dienstverband. Inmiddels kunnen we ook voor deze branche de ontwikkelingen over een periode van ruim tien jaar weergeven. Daarnaast voeren we de opleidingsmonitor uit voor de branche. Opdrachtgever is DOORZAAM (voorheen STOOF), de stichting voor duurzame inzetbaarheid van flexkrachten.
Regionale ontwikkelingen
Afgelopen jaren is de invloed van de regio toegenomen. Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsvelden verantwoordelijk. In het klimaattraject zijn de provincies en gemeenten aan zet. KBA Nijmegen brengt de regionale arbeidsmarktontwikkelingen in kaart om deze ontwikkelingen te ondersteunen.

Meer informatie:
drs. Hedwig Vermeulen
dr. Jos Frietman

< Terug