U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst Poortwachter

 

In najaar 2023 wordt als follow up van de QuickScan Dyslexie Centraal 2022 (QS DC 2022) een uitgebreide vragenlijst uitgezet, specifiek onder en voor alle poortwachters in Nederland. Met poortwachter wordt hier bedoeld iedereen met een poortwachtersrol in het systeem van de keten. Vragen gaan over je taakstelling, de inhoud van jouw werkzaamheden, de uitwisseling van gegevens en kennis én jouw wensen voor de toekomst. De vragen en de respons hierop zullen onder andere gebruikt worden bij het opstellen van een profiel poortwachter, zoals dat in het kader van de kwaliteitsborging bij NKD in 2023 in gang is gezet. Op de poortwachtersbijeenkomst in februari 2024 worden de bevindingen uit de vragenlijst en het voorgestelde profiel voor de poortwachter besproken, om samen te komen tot een gedragen en nader ingevuld poortwachtersprofiel, dat in de nabije toekomst richtinggevend kan gaan worden.

 

Tussentijds opslaan?
Je kunt de vragenlijst tussentijds opslaan door rechtsboven in de vragenlijst op ‘Hervat later’ te klikken. Je geeft dan een naam en wachtwoord op. Als je de vragenlijst vervolgens wilt hervatten, dan klik je opnieuw op de link naar de vragenlijst. Je kan vervolgens rechts bovenin op ‘Laad onvoltooide enquête’ klikken. Als je daar de opgegeven naam en het wachtwoord invult kun je verdergaan waar je gebleven bent. Let op: de naam en het wachtwoord dat je hier opgeeft worden niet gestuurd naar je e-mailadres. Zorg ervoor dat je deze voor jezelf opslaat.