0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Inleiding

DOORZAAM gelooft dat elke uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier aan het werk kan zijn. Nu en in de toekomst. Dit kunnen we bereiken door uitzendorganisaties en opdrachtgevers hierin mee te nemen. Ook vraagt dit een cultuur die hier ruimte voor biedt. Ook hier zet DOORZAAM zich voor in.

Wij hebben KBA Nijmegen gevraagd om een sectoranalyse uit te voeren en op te stellen. De volgende enquête dient als input. De sectoranalyse zal naar alle waarschijnlijkheid benut worden voor het aanvragen van de MDIEU* en de keuzes die we de komende jaren als branche en DOORZAAM moeten maken. Ook zullen sociale partners er gebruik van maken ten aanzien van de CAO.

Jouw medewerking is dan ook van groot belang. Dank!

Klik op Volgende voor de vragen.

* In het pensioenakkoord (2019) tussen kabinet en sociale partners is afgesproken dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Kabinet en sociale partners hebben hiervoor een pakket maatregelen afgesproken. Een van de maatregelen betreft de tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met de MDIEU kunnen sectoren subsidie krijgen als ze investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kunnen werkgevers ook subsidie krijgen voor uitkeringen aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat de werkgevers dan óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt. Het uitvoeren van een sectoranalyse is verplicht om in aanmerking te komen voor MDIEU.