0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst extern rendement FZO

 

Welkom bij het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden in één van de volgende functies:

 • Anesthesiemedewerker            
 • Deskundige infectiepreventie
 • Gipsverbandmeester
 • Klinisch perfusionist
 • Operatieassistent
 • Radiodiagnostisch laborant (MBB ‘er)
 • Radiotherapeutisch laborant (MBB’er)
 • Dialyseverpleegkundige
 • IC-kinderverpleegkundige
 • IC-neonatologieverpleegkundige
 • IC-verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige (incl. extramuraal)
 • Obstetrieverpleegkundige
 • Oncologieverpleegkundige (incl. extramuraal)
 • Kinderoncologieverpleegkundige
 • SEH-verpleegkundige
 • Ambulanceverpleegkundige
 • Medisch Beeldvormend en Radiotherapeutische Technieken

In deze vragenlijst stellen we u vragen over:

 1. uw behaalde diploma’s
 2. uw functie(s) na het behalen van uw meest recente diploma
 3. hoe u de vacature voor uw laatste functie heeft gevonden
 4. of u op korte termijn van plan bent van functie te veranderen

We vragen u dringend om ook als u in een andere functie bent gaan werken (ook buiten de gezondheidszorg!), mee te doen aan dit onderzoek. Dat is erg belangrijk om de toekomstige behoefte aan opgeleiden goed te kunnen inschatten.