0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Voorbeeldvragenlijst Ervaringen met het onderwijs op afstand - Leerlingen primair onderwijs

 

Deze vragenlijsten zijn met zorg samengesteld door Kennisnet en de PO raad in samenwerking met KBA Nijmegen. Alle rechten op deze vragenlijsten zijn voorbehouden aan Stichting Kennisnet en KBA Nijmegen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Kennisnet.

 

Let op: Dit is een voorbeeldvragenlijst. Alles wat hierin ingevuld wordt, zal niet in de analyse meegenomen worden! Meldt je alsjeblieft officieel aan als je met je bestuur of je school deel wil nemen aan het onderzoek.

 

Vragenlijst voor leerlingen

 

Beste leerling,

Jouw school doet mee aan een onderzoek naar de lessen die je kreeg toen de school gesloten was door het coronavirus. Wij vragen jou om ook aan dit onderzoek mee te doen door de online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer tien minuten.

Deze vragenlijst gaat over het schoolwerk dat je thuis hebt gemaakt toen je door het coronavirus niet naar school kon. De vragen kun je niet fout beantwoorden. Geef telkens het antwoord dat het beste bij jou past. Als je in groep 1, 2, 3 of 4 zit, vul de vragen dan samen met je ouders in.