KBA Nijmegen
KBA
KBA

Transitieroute


Wat is het probleem?
Duizenden jongeren met een beperking (ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar in de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar vaak nog onvoldoende te vinden.  De overgang van opleiding naar werk is een risicovolle fase in de loopbaan van jongeren met een beperking.
 
Hoe kan het beter?
In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk. Het project heeft geleid tot handzame voorbeelden en instrumenten die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van jongeren.
 
Er is meer nodig: Transitieroute
Het project heeft laten zien dat voor het realiseren van een doorlopende overgang vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig is. Daarom is een voorstel gemaakt voor Transitieroutes. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk.
 
Volgende stap: regionale pilots
Vijf scholen uit het genoemde project nemen deel aan het consortium, zijn betrokken geweest bij het opstellen van de aanvraag en willen stappen zetten om via praktijkgericht onderzoek antwoord te krijgen op de vraag hoe maatwerk transitieroutes voor de doelgroep het beste vormgegeven kunnen worden en hoe effectief de routes in praktijk zijn. Andere scholen (buiten consortium) hebben aangeven het project te willen volgen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over dit project en de aanpak:
 
Ton  Eimers 06 52065670                                        
Jan Raaijman  06 53965736


Bijlagen

 
eindrapportage

 

verhalen van jongeren
over hun overgang
van school naar werk
Ton Eimers in gesprek
over het project en de
Transitieroute