KBA Nijmegen
KBA
KBA
2021

Rapportage innovatiecentrum Heerlen

‘Kijken in elkaars keuken’ ten behoeve van samenwerking tussen peuteropvang en basisschool
Loes van Druten, Annemarie van Langen m.m.v. Kelly Beurskens
Zie ook: Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie.
Samenvatting van vijf deelonderzoeken.
 


Lees deze publicatie


Terug