KBA Nijmegen
KBA
KBA
2019

De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren

Annemarie van Langen & Martina Meelissen

Onder bèta/technische weglek verstaan we het verschijnsel dat leerlingen en studenten die aanvankelijk een bèta/technische richting kiezen, later in hun onderwijsloopbaan een andere kant opgaan en uiteindelijk de arbeidsmarkt betreden met een niet-bèta/technisch diploma. In dit project zijn de omvang van en verklaringen voor deze bèta/technische weglek onderzocht in 6 deelonderzoeken, aan de hand van een internationale literatuurstudie, secundaire analyses en nieuwe dataverzameling. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente.
 
Uit de resultaten blijkt dat het gebrek aan belangstelling onder jongeren voor bèta/technische studies en loopbanen nog altijd niet van de beleidsagenda voor onderwijs én voor emancipatie kan worden afgevoerd. Meer instroom in bèta/technisch onderwijs in het vo – bij de profiel- en vakkenkeuze - is een goede eerste stap, maar garandeert nog niet voldoende bèta/technisch gediplomeerden op de arbeidsmarkt. Aandacht is ook nodig voor latere onderwijsloopbaanfasen, waarin weglek uit bèta/technisch onderwijs kan optreden. Het risico daarop blijkt voor bepaalde groepen (vrouwen, niet-westers allochtonen) bovendien groter dan voor andere.
 
Van elk van de zes deelonderzoeken is een deelrapport verschenen. In het overkoepelende rapport worden deze deelrapporten samengevat en de onderzoeksvragen beantwoord. Ook formuleren we in het overkoepelende rapport een aantal conclusies en aanbevelingen, gericht op het voorkómen van bèta/technische weglek in alle niveaus van onderwijs.
 
In een online infographic zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten toegankelijk samengevat. Aanvullend bevat de infographic enkele mini-interviews met jongeren bij wie sprake is van bèta/technische doorstroom dan wel weglek en tevens een link naar alle deelrapporten, het overkoepelende eindrapport en de aanbevelingen.

Meer informatie:
Annemarie van Langen (projectleider)
  
Klik hier voor de infographic


Lees deze publicatie


Terug