KBA Nijmegen
KBA
KBA
2019

School werkt!

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-regio Utrecht | Tweede meting 2018
Ton Eimers, Tim Hilkens, Annet Jager, Rita Kennis & Mariska Roelofs

In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen woonachtig in de RMC-regio Utrecht en hun schoolloopbaan centraal. De hoofdvraag is hoe het met hen gaat: zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk? We kijken naar verschillende leeftijdsgroepen en willen weten hoe het met de 16-, 18-, 20- en 22-jarigen in de regio gaat.
 
De eerste meting van de SchoolWerkt-monitor is in januari 2018 verschenen. In deze meting is de schoolloopbaan van alle jongeren en jongvolwassenen kwantitatief in beeld gebracht (peildatum 1 oktober 2017). De resultaten wezen uit dat het met de meeste jongeren en jongvolwassenen goed gaat in hun schoolloopbaan: ze behalen hun diploma, bereiken een startkwalificatie en volgen in de meeste gevallen tot na hun 20e jaar nog een opleiding. Maar er blijft een deel dat een minder succesvolle schoolloopbaan heeft. Er zijn nog genoeg verbeterpunten.
 
In de tweede meting van de SchoolWerkt-monitor wordt een update gegeven van de cijfers uit de eerste meting. We kijken opnieuw naar hoe het gaat met de schoolloopbaan van de jongeren en jongvolwassenen woonachting (peildatum 1 oktober 2018) en kijken of er iets veranderd is ten opzichte van de eerste meting. Daarbij gaan we nader in op de verhalen achter de cijfers. Nieuw zijn de zes verdiepende onderzoeken met de thema’s: nieuwkomers, leeftijdsgrens 18 jaar en oud voortijdig schoolverlaten, havo als rotonde van het vo, overgang vmbo-mbo, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en loopbanen van jongeren in een kwetsbare positie. Het doel is om niet alleen om knelpunten zichtbaar te maken, maar ook om oplossingsrichtingen aan te dragen.
 
Net als in de eerste rapportage presenteren we de onderzoeksuitkomsten in korte, zelfstandig en leesbare artikelen. Wilt u meer weten over de cijfers of achtergronden maak dan – in de digitale versie – gebruik van de knoppen die in de tekst zijn opgenomen. Achter deze knoppen zijn aanvullende tabellen, toelichtingen en teksten uit het onderzoek opgenomen.
 
Rapportage meting 1


Lees deze publicatie


Terug