KBA Nijmegen
KBA
KBA

Werken en inkomenleren


Wij doen in opdracht van de overheid en belangenorganisaties onderzoek naar beleid op het gebied van werken en leren. Het gaat hierbij o.a. om beleidsonderzoek naar factoren die een rol spelen bij het behalen van een diploma en bij de instroom van gediplomeerden in de branche.

  • Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche
    In opdracht van het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebedrijven (OTIB) voeren onderzoekers van KBA Nijmegen al ruim tien jaar onderzoek uit naar de arbeidsmarktontwikkelingen in de branche. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om ondanks veranderingen in het onderwijs, toch informatie over de jaren heen op consistente wijze samen te stellen. De ontwikkelingen in het onderwijs maken een belangrijk deel uit van het onderzoek. Met name de instroom van scholieren en schoolverlaters in de branche. Zo heeft de opdrachtgever een exact beeld gekregen van de opleidingen waar de  werknemers die de opleiding en het werk in de branche combineren van afkomstig zijn, en ook met welke andere sectoren zij moeten concurreren om de leerlingen van die opleidingen. Daarnaast hebben we voor de opdrachtgever niet alleen inzichtelijk gemaakt wat het opleidingsrendement is per opleiding, maar ook welke factoren een invloed hebben op het behalen van het diploma. Een vergelijkbare analyse is gedaan naar het rendement voor de branche, dat wil zeggen het aandeel van de gediplomeerden van relevante opleidinge dat na diplomering komt werken in de branche. Door meer te weten over de factoren die hierbij een rol spelen, kan de opdrachtgever samen met de bedrijven de kwaliteit van het leer-werken vergroten en voor leerlingen traject richting diplomering verbeteren.
     

  • OpleidingsMonitor Flexbranche
    inds 2009 voeren onderzoekers van KBA Nijmegen de OpleidingsMonitor voor de Flexbranche uit. Het belangrijkste doel van de monitor is om het aantal flexkrachten dat een opleiding volgt te monitoren. Door gebruik te maken van CBS-data blijkt dat vanaf 2001 een geleidelijke groei te zien is van het aandeel flexkrachten dat tevens een opleiding volgt. Door tevens analyse uit te voeren naar de flexkrachten die de opleidingen volgen, en bij de flexorganisaties, werd duidelijk de regels rondom opleiden strenger zijn geworden. Zo is er bijvoorbeeld minder vaak sprake van betaald studieverlof. Dat maakt het voor kwetsbare groepen risicovoller om een opleiding te gaan volgen. Nog altijd volgen flexkrachten zonder startkwalificatie minder vaak een opleiding. Terwijl het juist voor hen van groot belang kan zijn. Een gunstige ontwikkeling die uit de monitor blijkt is dat, hoewel scholing vooral wordt ingezet als het nodig is voor de opdrachtgever, is er steeds meer oog voor het belang van de flexkracht. Voor het vergroten van zijn doorstroommogelijkheden en  voor het behalen van een (vak)diploma.


Contactpersonen:
drs. Hedwig Vermeulen
dr. Jos Frietman

< Terug