KBA Nijmegen
KBA
KBA

Werkzekerheid en kwaliteit van de arbeid


Nieuwe ontwikkelingen in de economie en samenleving leiden er toe dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de flexibiliteit van bedrijven en instellingen. We geven antwoord op de vraag wat dit betekent voor betrokken werknemers en voor het functioneren van de arbeidsmarkt, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan werkzekerheid, scholing en kwaliteit bij flexibele arbeidsrelaties (uitzendwerk, detachering, zzp’ers). Wij onderzoeken deze vragen in branches en bedrijven, en internationaal in projecten voor de Europese Unie.

 • Uitzendmonitor
  In 2018 is  voor de derde keer de Uitzendmonitor uitgevoerd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van uitzendkrachten en uitzendbanen. Een belangrijke analyse in het onderzoek zijn de overstappen die uitzendkrachten maken naar een vaste of tijdelijk baan in een direct dienstverband. Inmiddels kunnen we de ontwikkelingen over een periode van bijna tien jaar weergeven.
   

 • New forms of employment 
  Voor Eurofound (European Foundation fort the Improvement of Living and Working Conditions) is een overzicht opgesteld van de stand van zaken op het terrein van nieuwe vormen van arbeid. Voor oproepwerk en voor mobiel werken met hulp van ICT is het Nederlandse beleid beschreven en er zijn case-studies uitgevoerd.
   

 • OpleidingsMonitor Flexbranche
  ​​​​​​Sinds 2009 voeren onderzoekers van KBA Nijmegen de OpleidingsMonitor voor de Flexbranche uit. Het belangrijkste doel van de monitor is om het aantal flexkrachten dat een opleiding volgt te monitoren. Door gebruik te maken van CBS-data blijkt dat vanaf 2001 een geleidelijke groei te zien is van het aandeel opleidingvolgende flexkrachten. Duidelijk wordt ook dat bij andere groepen niet-vaste werknemers het aandeel opleidingvolgenden niet groeit. Door tevens onderzoek te doen onder de flexorganisaties, blijkt dat flexorganisaties steeds vaker bezig zijn met scholing, het is veelal een vast onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk. En, hoewel scholing vooral wordt ingezet als het nodig is voor de opdrachtgever, is er steeds meer oog voor het belang van de flexkracht. Voor het vergroten van zijn doorstroommogelijkheden en  voor het behalen van een (vak)diploma. 


Contactpersonen: